สิ่งที่ควรทำหลังฉีดวัคซีน covid-19 เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน