การมีสุขภาพที่ดี

การมีสุขภาพที่ดี ต้องมีดีทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจที่ต้องไปควบคู่กัน

              การมีสุขภาพที่ดี นั้นไม่ได้จะเป็นเพียงเรื่องของสภาพร่างกายที่ดีเพียงอย่างเดียว เรื่องของสุขภาพจิตใจนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญควบคู่กันไป ซึ่งถ้าทั้งสองอย่างนั้นไปควบคู่กัน รักษาร่างกาย ได้แบบเสมอต้นเสมอปลาย มันก็จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีความสุขและการใช้ชีวิตที่มีความสมดุลเป็นหลัก ทำให้ทุกอย่างนั้นต้องดูแลให้มีความเหมาะสมมากที่สุดไม่มากไม่น้อยเกินไป 

การมีสุขภาพที่ดี เรื่องร่างกายและจิตใจ

การมีสุขภาพที่ดี เรื่องร่างกายและจิตใจให้มีความเหมาะสมกันมากที่สุด

                การออกกำลังกายที่พอดีที่สุดและ การเที่ยวช่วยรักษาสุขภาพจิต การออกกำลังกายบางครั้งเกิดผลเสียกับสุขภาพจิตได้ เพราะถ้าหากเราทำมันมากเกินไปหรือเครียดกับผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมากเกินไปมันส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตใจได้แน่นอน ซึ่งเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะปัจจุบันสามารถพบเจอได้มากกับคนที่มุ่งมั่นกับการออกกำลังกายเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการมากจนส่งผลเสียต่อสุขภาพจิต ดังนั้นควรที่จะทำให้เกิดความพอดีมากที่สุด เช่น การที่จะต้องดูความเหมาะสมของการออกกำลังกายว่าตัวเองนั้นเหมาะกับแบบไหน การใช้เวลาในแต่ละวันมีมากน้อยเพียงใด ไม่ควรนำเอาบรรทัดฐานของคนอื่นมาเป็นหลักกับการออกกำลังกายของตัวเอง

การพักผ่อนที่เหมาะสม

การพักผ่อนที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด การพักผ่อนที่ดีที่สุดแน่นอนว่าจะมีข้อกำหนดอยู่ที่ 8-9 ชั่วโมงต่อวัน แต่ถ้าหากว่าเราเครียดกับการพักผ่อนมากจนเกินไปมันอาจจะทำให้เรานอนไม่หลับได้  ดังนั้นเราต้องรู้จักการผ่อนคลายและต้องยอมรับกับสภาพการใช้ชีวิตของแต่ละสถานการณ์ของเรา ซึ่งบางครั้งมันอาจจะไม่สามารถพักผ่อนได้อย่างที่ต้องการได้

การกินที่เหมาะ

การกินที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิต รูปแบบของการกินที่ดูเคร่งเครียดเกินไปก็ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตได้ แน่นอนว่าการกินที่ดีมันเป็นผลดีต่อสุขภาพร่างกาย แต่ถ้าหากว่ามันเครียดจนเกินไปก็เกิดความวิตกกังวลขึ้นได้ ซึ่งมักเกิดจากการกินที่เกิดผิดพลาดหรือไม่เป็นตามเป้าหมาย ดังนั้นควรที่จะต้องมีความยืดหยุ่นในเรื่องนี้ เพราะธรรมชาติของคนเราแน่นอนมันต้องมีความอยากเกิดขึ้นเสมอ ดังนั้นอย่าลืมที่จะให้ความสุขกับตัวเองด้วย