ปัญหาด้านสุขภาพจิต

ปัญหาด้านสุขภาพจิต กับการใช้ชีวิตในประจำวัน

   ปัญหาด้านสุขภาพจิต ในปัจจุบันนี้ เราไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่า แต่ละคนที่เราพบเจอกันอยู่ที่วันนี้ใครมีปัญหาด้านใดบ้าง หลาย ๆ ท่านอาจจะกำลังประสบกับปัญหาด้านสุขภาพร่างกาย บางท่านอาจจะประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่ก็ได้ โดยที่บางท่านก็อาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าตอนนี้กำลังเผชิญกับสิ่งเหล่านี้อยู่ โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาด้านต่าง ๆ เหล่านี้นั้น ส่วนใหญ่จะเกิดมาจากความเครียด ทั้งในวัยเรียน วัยทำงาน หรือแม้แต่วัยผู้สูงอายุ  โดยความเครียดของวัยเรียนนั้นอาจจะมาจากความกดดันของครอบครัว และความหวังของตนเอง เมื่อตนเองทำสิ่งนั้นไม่สำเร็จหรือไม่เป็นดั่งที่ครอบครัวหวังไว้ ก็ทำให้เกิดความเครียดได้ การดูแลสุขภาพ จึงมีผลต่อสภาพด้านใจจิตเป็นอย่างมาก ส่วนความเครียดในวัยทำงานนั้น อาจจะมาจากการเริ่มต้นทำงาน เมื่อทำงานได้ไม่สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายก็จะกลายเป็นความกดดันตนเอง หรือหากทำสิ่งที่หวังไว้ไม่สำเร็จ เกิดผิดหวัง กลายเป็นกดดันตนเองจนเกิดเป็นความเครียดสะสมแล้วนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิตได้เช่นกัน

ปัญหาด้านสุขภาพจิต

ปัจจัยที่ทำให้เกิด ปัญหาด้านสุขภาพจิต มีอะไรบ้าง

  1. ความเครียด ความเครียดถือเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต บางคนที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่ให้เกิดความเครียดนั้น อาจเป็นผลมาจากความวิตกกังวล คิดมากในเรื่องเดิม ๆ ซ้ำ ๆ
  2. ความกดดัน ภาวะกดดันในด้านต่าง ๆ วิธีจัดการความเครียด ที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งเรื่องการเรียน เรื่องการทำงาน เรื่องครอบครัว
  3. สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั้งราคาสินค้า ค่าครองชีพปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่เห็นได้ชัดเจนทุกที่และทุกคน ข้าวของขึ้นราคาทุกอย่างยกเว้นค่าแรง ที่ไม่ได้แพงตามด้วย
  4. ภาวะด้านการเงินเนื่องจากตกงาน ถูกเลิกจ้าง เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนมากเมื่อเกิดภาวะโรคระบาดเกิดขึ้น ทั้งโรงงาน โรงแรมสถานบันเทิงต่าง ๆ ถูกปิดตัวลง พนักงานจำนวนครึ่งล้านตกงานแบบกะทันหัน ส่งผลให้เกิดภาวะเครียดขั้นรุนแรงจนบางคนถึงขั้นเป็นภาวะโรคซึมเศร้าได้โดยไม่รู้ตัว
  5. ปัจจัยด้านสุขภาพร่างกาย โรคประจำตัว อาการเจ็บป่วยแบบไม่มีสาเหตุเจ็บป่วยกะทันหัน มีโรครุมเร้าเป็นต้น
ปัญหาด้านสุขภาพจิต- ภาวะด้านการเงิน

     สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพจิต บางครั้งคนเราอาจมองข้ามสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นกับตนเองและคนใกล้ตัว หรือแม้กระทั่งมองข้ามสิ่งผิดปกติเล็ก ๆ น้อย ๆ จนกลายเป็นความประมาทที่คาดไม่ถึง เลยก็ได้