โรคฉี่หนู

โรคฉี่หนู โรคอันตรายที่มากับน้ำท่วมน้ำขังในฤดูฝนในประเทศไทย

โรคฉี่หนู ในเดือนตุลาคม ฤดูแห่งมรสุมบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกหนึ่งภูมิภาคที่มีอัตราส่วนปริมาณน้ำฝน ค่อนข้างสูงถึง หากจะให้กล่าวง่าย ๆ ภูมิภาคแห่งนี้รวมถึงประเทศไทยเอง มีโอกาสได้รับอิทธิพลจากมรสุมมากกว่า 3-4 ลูกต่อไป ดังนั้นปัญหาใหญ่ที่ตามมาก็น้ำท่วม และต่อเนื่องด้วยโรคอันตรายหลาย ๆ อย่างเช่น แหล่งน้ำขังไข้เลือดออก,น้ำเน่าเหม็นแหล่งบ่มเชื้อโรค และโรคอันตรายที่สำคัญอย่าง โรคฉี่หนูทำความเข้าใจกับโรคฉี่หนูภัยอันตรายที่มากับน้ำขังในฤดูฝน

โรคฉี่หนู

มาทำคาามรู้กับ โรคฉี่หนู ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยไม่รู้ตัวในช่วงน้ำท่วมขัง

สำหรับโรคฉี่หนู คืออะไร

โรคฉี่หนู คือโรคชนิดหนึ่งทีเกิดจากสัตว์สู่คน การดูแลสุขภาพ เกี่ยวกับโรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่บริเวณไต ของสัตว์เช่น หนู โค กระบือ แกะ สุนัข และหมู เป็นต้น ดังนั้น หากสัตว์เหล่านี้ถ่ายออกมา เชื้อแบคทีเรียกชื่อ เล็บโตสไปร่า ก็จะออกมาจากสารคัดหลั่ง หรือตามของเหลวของสัตว์เหล่านั้น และเมื่อมนุษย์ต้องพบกับเหตุการณ์น้ำท่วม จึงมีโอกาสสูงมาก ๆ ที่เชื้อแบคที่เรียจากปัสสาวะสัตว์เหล่านี้จะออกมาปะปน และเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ได้ในที่สุด

โรคฉี่หนู โรคอันตราย

สาเตุเกิดโรคฉี่หนูติดเชื้อได้อย่างไร

โรคฉี่หนูมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า โรคเล็ปไปโรซิส อีกหนึ่งโรคสุดอันตราย สามารถติดเชื้อได้ง่าย ๆ ผ่านทางบาดแผล หรือตามซอกเล็บ ตามเท้าของคนได้ ระยะเวลาในการฟักเชื้ออยู่ราว ๆ 1 สัปดาห์ถึง 3 สัปดาห์ อย่างน้อย โอกาสติดคนสู่คนมี แต่น้อย ดังนั้นหากสัมผัสกับน้ำขัง หรือน้ำไม่สะอาดควรรีบทำความสะอาดเท้าให้สะอาดด้วยน้ำยาสูตรฆ่าเชื้อทันที หรือควรสวมใส่รองเท้าบู๊ทกันนับว่าดี กละสิ่งสำคัญที่อาจก่อนให้เกิดโรคได้จาก ฟองน้ำเก่า ที่ใช้ล้างจานนั้นเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ที่ไม่ควรปล่อยไว้

มาทำคาามรู้กับ โรคฉี่หนู

อาการโรคฉี่หนู

-ในระยะ 2-3 วันแรก เกิดอาการตาแดงทั้ง 2 ข้าง รวมถึงอาจมีเลือดออกจากตาขาว ข้างใดข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง

-ปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณน่อง

-ระยะสามเลือดจะไหลออกตามบริเวณจุดต่าง ๆ เช่น ตา ผิวหนัง เสมหะเป็นต้น

-บริเวณผิวหนังจะพบผื่นแดง ลมพิษตามตัวจำนวนมาก ผิวหนังสีเหลืองอย่างเห็นได้ชัด

ดังนั้นจากคลิปไวรัลที่เกิดขึ้น ในประเทศไทย เมื่อธุรกิจหมูกระทะกลับมาเปิดอีกครั้ง บวกกับเหตุการณ์น้ำท่วมเข้ามาปะทะ ร้านหมูกระทะแถวเมืองนนท์ก็เลยถือโอกาสเปิด ร้านหมูกระทะ ท่ามกลางน้ำท่วม น้ำล้นตลิ่ง กันแบบแนบชิดติดธรรมชาติ เรียกง่าย ๆ ว่าได้บรรยากาศไปอีกแบบ แต่แท้จริงแล้ว นับว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงอย่างมากหากไม่สวมใส่รองเท้าให้มิดชิด โรคฉี่หนูก็อาจจะมาเยือนได้ทันที แน่นอนหากต้องการไปเยือนสักครั้ง แนะนำสวมใส่รองเท้าบู๊ทให้เรียบร้อย และทำความสะอาดเท้าหลังจากกลับถึงบ้านทันที