ระบบประสาท

ระบบประสาท มีปัญหา…จะออกกำลังกายยังไงดี ทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุม เคลื่อนไหวได้

ระบบประสาท นั้นไม่ได้หมายถึงอาการทางจิตเวชแต่อย่างใด แต่ระบบประสาทนั้นจะให้น้ำหนักไปในเรื่องของร่างกาย การตอบสนองทางกายจะสั่งการจากไขสันหลังเพื่อส่งกระแสไปทั่วร่างกาย และผู้ที่มีปัญหาระบบประสาทนั้น มักจะเกิดปัญหาในระบบประสาทภายใต้การบังคับจิตใจมีปัญหา (เซลล์ประสาทสั่งการ) เสียสหการ เราคงได้ยินอาการป่วยของผู้ป่วย  ALS, Multiple  Sclerosis  มาบ้างแล้ว 

ปัญหาระบบประสาทเสื่อมลง หรือระบบประสาทบาดเจ็บ ทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุม  เคลื่อนไหว  หรือใช้ชีวิตได้อย่างปกติ  จึงควรมีการจัดโปรแกรมออกกำลังกายฟื้นฟูให้มีคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีขึ้น  ยืดอายุขัยให้นานยิ่งขึ้น

ระบบประสาท

การออกแบบโปรแกรมออกกำลังกายในผู้ที่มีปัญหาทางด้าน ระบบประสาท มีดังนี้

  • การแนะนำหลักการ  FITT  ในการออกกำลังกายในผู้ที่มีปัญหาระบบประสาท จะแบ่งวิธีการได้ดังนี้
  • F : Frequency  ควรออกกำลังกายอย่างต่ำ 3 วันต่อสัปดาห์  ในผู้ที่มีปัญหาระบบประสาทต้องฝึกแบบแรงต้าน  อาจจะใช้ลูกบอลหรือยางยืดสำหรับออกกำลังกายเพื่อบริหารกล้ามเนื้อ  เพื่อให้ระบบประสาทตอบสนองกับกิจกรรมที่ให้ไป
  • I : Intensity  ในผู้ป่วยระบบประสาทสั่งการตั้งแต่ระดับที่ 3 ขึ้นไป (ในระดับทั้งหมดตั้งแต่ 1-5 ซึ่งระดับ 5 อยู่ในเกณฑ์ปกติ  ส่วนระดับ 3 จะเป็นระดับที่เริ่มแสดงความผิดปกติ) การออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่ง  ใช้ความหนักต่ำ  จะทำเป็นเซตสัก 10-12 ครั้ง 2-3 เซตด้วยยางยืด  ลูกบอลบริหาร  โดยเพิ่มจำนวนครั้งตามน้ำหนัก  มุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหว  ความคงทนของกล้ามเนื้อเป็นหลัก  เพื่อฟื้นฟูการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อลาย  การบาดเจ็บของสมองจากการกระทบกระเทือน จากอุบัติเหตุ  และเป็นการกระตุ้นระบบประสาทไขสันหลังในตัว
ระบบประสาทมีปัญหา
  • T : Time  การใช้เวลาให้เหมือนกับการบริหารร่างกายในจำนวนที่ทำได้  ใช้เวลาสัก 15-30 นาทีต่อวันกำลังดี  จะรวมฝึกเพิ่มความยืดหยุ่น  การทรงตัว  และการประสานงานระหว่างสมองและร่างกายที่ทำแต่ละท่าประมาณ 10-20 วินาที  ในผู้ที่มีปัญหาระบบประสาทจะเสียสมดุลมากกว่าคนปกติ  จึงต้องมีการฝึกในด้านนี้สม่ำเสมอ
  • T : Type  ชนิดออกกำลังกาย  สามารถออกกำลังกายแบบแรงต้านและแอโรบิกได้  แต่ต้องมุ่งเน้นไปที่การเคลื่อนไหว  ความคงทนของกล้ามเนื้อเป็นหลัก  แต่ต้องให้เขาได้ฝึกความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ  การทรงตัว  และการประสานงานระหว่างสมองและร่างกายให้สัมพันธ์กันเป็นหลัก แต่ต้องใช้ความนุ่มนวลค่อนข้างมาก
ระบบประสาทบาดเจ็บ

บางครั้งเราอาจจะทำได้เท่าที่สามารถดูแลได้  แต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำมันเลย  การที่เราได้เพิ่มการออกกำลังกายเพื่อเป็นการเพิ่มการทำงานของกล้ามเนื้อแบบมี Functional เข้ามา  ช่วยยืดอายุขัยให้นานขึ้นอีกระดับ  และช่วยรักษาร่างกายให้สามารถใช้ชีวิตปกติ  ถึงแม้ว่าจะกลับมาได้ไม่เต็มร้อยก็ตาม  ก็จะสามารถไปดูแลที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยป้องกันโรคให้กับตัวเราเอง และมีความสุขระหว่างผู้ป่วยโรคระบบประสาทและผู้ดูแลอีกด้วย

ติดตามเว็บไซต์การดูแลสุขภาพ