โรคหัวใจ

โรคหัวใจ กับการเสี่ยงเกิดโรคหากคุณนอนไม่เป็นเวลา

โรคหัวใจ พวกเรารู้ดีอยู่แล้วว่าการที่มีสุขภาพที่ดีนั้นจำเป็นที่จะต้องมีการพักผ่อนให้เพียงพอและหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยให้เราพักผ่อนเพียงพอได้ดีที่สุดนั่นก็คือการนอน เรารู้ว่าการนอนที่ดีนั้นมีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายและจิตใจ แล้วเราก็รู้อีกด้วยว่าเราต้องนอนให้ครบอย่างน้อย 8 ชั่วโมงเพื่อที่จะให้ร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ แต่สิ่งที่สำคัญไปกว่าช่วงเวลาในการพักผ่อนการนอนนั้นนั่นก็คือรูปแบบของการนอนนั่นเอง

โรคหัวใจ

การนอนน้อยมีความเสี่ยงที่จะเป็น โรคหัวใจ มากกว่าผู้ที่นอนตรงเวลาจริงหรือไม่

การนอนหลับไม่เพียงพอหรือน้อยกว่า 8 ชั่วโมงนั้นมีความเสี่ยงที่จะทำให้เป็นโรคหัวใจได้ โดยจากงานวิจัยล่าสุดของสถาบันนานาชาติหัวใจ ปอด และ เลือด (NIH) ได้มีการเปิดเผยว่า การดูแลสุขภาพ ในผู้สูงอายุที่มีรูปแบบของการนอนเปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ (รูปแบบการนอนที่ไม่เหมือนเดิมหมายถึงการที่ไม่มีเวลานอนหลับแล้วตื่นนอนที่ชัดเจนและคงเดิมนั่นเอง) มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจสูง โดยจากงานวิจัยผู้ที่ทำวิจัยได้มีการทดลองกับผู้เข้าร่วมจำนวน 1992 คนแบ่งเป็นผู้ชายและผู้หญิงที่มีอายุตั้งแต่ 45 ถึง 48 ปีโดยผู้ที่เข้าร่วมนั้นไม่ได้เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจมาก่อนหน้านี้ โดยติดเครื่องมือ actigraphy ไว้ที่บริเวณข้อมือ เพื่อใช้ในการตรวจสอบกิจวัตรประจำวันของผู้เข้ารับการทดลอง ตลอด 7 วัน ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป 5 ปีค้นพบว่าผู้เข้าร่วมจำนวน 111 คนมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ

การนอนน้อยเสี่ยง -โรคหัวใจ

เป็นสิ่งที่ยอมรับกันมายาวนานว่าการนอนน้อยหรือการนอนหลับไม่เพียงพอนั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพดังนั้นสำหรับวัยผู้ใหญ่แล้วได้มีการแนะนำจากสถาบัน Centers for Disease Control and Prevention (CDC) อย่างน้อยวันละ 7 ชั่วโมง เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง แล้วโรคซึมเศร้า

จากงานวิจัยที่ถูกเปิดเผยมาโดย สถาบันนานาชาติหัวใจ ปอด และ เลือด (NIH) ก็ยังมีงานวิจัยของ Sleep Foundation พี่มีความเชื่อมโยงกันว่าการนอนน้อยนั้นจะส่งผลต่อการเป็นโรคหัวใจสิ่งที่แตกต่างกันก็คือ Sleep Foundation พบว่าการการแปลปรวนของเวลานอนก็ส่งผลทำให้เกิดโรคหัวใจได้ด้วยเช่นเดียวกันและนักวิจัยยังพบด้วยว่าผู้ที่นอนไม่เป็นเวลาและนอนน้อยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจมากกว่าผู้ที่นอนตรงเวลาและนอนหลับอย่างเพียงพอมากถึง 2 เท่าเลยทีเดียว

โรคหัวใจ - นอนไม่เป็นเวลา

ดังนั้นเราก็ควรพักผ่อนให้เพียงพอแล้วใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคหัวใจและโรคอื่น ๆ นอกจากการนอนแล้วการออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ก็ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้ด้วยเช่นเดียวกันยิ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด สุขภาพที่ดีถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเลยทีเดียว