ความดันโลหิตสูง

หากมี ความดันโลหิตสูง ควรตัวดูแลตัวเองแบบเบื่องต้นอย่างไร

เพราะว่าร่างกายของคนเราก็ควรจะมีการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าถ้าหากขาดการดูแลก็อาจจะทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆและโรคชนิดหนึ่งที่มีปัจจัยมาจากหลายๆโรคนั่นก็คือ ความดันโลหิตสูง ซึ่งใน ซึ่งมีปัจจัยมาหลายสาเหตุถ้าพบว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงควรจะดูแลตัวเองอย่างไร

ความดันโลหิตสูง 1

การดูแลสุขภาพเกี่ยวกับ ความดันโลหิตสูง เพื่อไม่ให้โรคร้ายมาใกล้คุณ

  • ควบคุมน้ำหนัก

เพราะว่าความดันโลหิตมีอัตราสูงต่ำขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวด้วยดังนั้นจึงควรจะรักษาน้ำหนักตัวให้อยู่ในมาตรฐานไม่ควรให้มีน้ำหนักเกินมาตรฐานเพราะน้ำหนักตัวสูงกว่ามาตรฐานก็จะทำให้เกิดความดันโลหิตสูงและโรคอื่นๆตามมาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ โรคเบาหวานซึ่งโรคเหล่านี้มักจะมาพร้อมกันดังนั้นเริ่มต้นก็ควรจะควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในระดับมาตรฐานอ้วนเกินไปก็ควรจะลดน้ำหนักและผอมเกินไปก็ไม่ดีก็ควรจะเพิ่มน้ำหนักให้อยู่ในระดับมาตรฐานเดียวกันซึ่งควรมีค่าดัชนีมวลกาย(BMI= Body Mass Index)ควรยู่ที่ระหว่าง18.5 – 22.9 และถ้าสูงมากกว่านี้ก็เข้าข่ายในการจะเสี่ยงเป็นโรคอ้วนและก็เป็นปัจจัยในการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานและเป็นโรคต่างๆตามมาได้ง่าย

ความดันโลหิตสูง - เลี่ยงอาหารที่มีโซเดียม 2
  • เลี่ยงอาหารที่มีโซเดียมเป็น ส่วนประกอบ

อาหารที่มีโซเดียมเป็นส่วนประกอบไม่ว่าจะเป็นโซเดียมในรูปของผงชูรสหรือโซเดียมในรูปของเกลือที่มีรสเค็มซึ่งมักพบในอาหารแปรรูปไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์แปรรูปอาหารกระป๋องผงปรุงรสและซอสปรุงรสก็จะมีอัตราค่าโซเดียมสูงดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงและถ้าจะใช้ก็ควรใช้ในปริมาณที่จำกัด

ความดันโลหิตสูง - งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  • งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทไหนก็ตามในสำหรับผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงไม่ควรจะดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นจึงควรจะหลีกเลี่ยงในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด

ความดันโลหิตสูง - งดสูบบุหรี่
  • งดสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่ งั้นเป็นการทำลายปอดและหลอดโดยตรงแต่ก็ยังส่งผลต่อการทำลายผนังหลอดเลือดแดงจึงทำให้ส่งผลเสียต่อระดับความดันโลหิตดังนั้นผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงจึงไม่ควรสูบบุหรี่อีกทั้งถ้าสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ก็จะดีที่สุดเพราะว่าบุหรี่ก็มีโทษมากมาย

พักผ่อนให้เพียงพอ -ความดันโลหิตสูง
  • พักผ่อนให้เพียงพอ

ใน การนอนหลับ ในแต่ละวันเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดดังนั้นผู้ที่มีอัตราความดันโลหิตสูงผิดปกติควรนอนอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อวันเพราะการพักผ่อนน้อยกว่านี้ก็จะส่งผลต่อระดับความดันโลหิตทำให้ความดันโลหิตสูงและเกิดความตึงเครียดในสมองซึ่งในบางท่านถ้ามีผนังหลอดเลือดแดงเปราะ ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้ก็อาจจะเสี่ยงกับการเส้นเลือดในสมองแตกได้ง่ายกว่า

ความดันโลหิตสูง -ไปพบแพทย์สม่ำเสมอ
  • ไปพบแพทย์สม่ำเสมอ

คำว่าโรคความดันโลหิตสูงนี้ต้องมีการกินยาเป็นประจำดังนั้นควรไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ เว็บแทงบอล และกินยาตามแพทย์สั่งและไม่ควรซื้อกินเองเพราะว่าอาจจะทำให้ไม่ตรงกับสาเหตุโรคที่เกิดกับการความดันโลหิตสูงเพราะความดันโลหิตสูงนี้มีปัจจัยมาหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากโรคหัวใจหรือปัจจัยมาจากโรคเนื้องอกในต่อมหมวกไตซึ่งการใช้ยาก็จะมีความแตกต่างกันดังนั้นจึงไม่ควรซื้อยากินเองหรือหยุดกินยาเองโดยเด็ดขาด

การดูแลสุขภาพ ผู้ที่มีความดันโลหิตสูงควรมีการดูแลรักษาสุขภาพ ใส่เป็นพิเศษเพราะจะทำให้ความดันโลหิตนั้นสามารถลดลงลงมาได้ระดับที่สมดุลอีกครั้งควรจะพบแพทย์สม่ำเสมอ