ผลเสียจากการนอนมาก

ผลเสียจากการนอนมาก เกินไปมักจะมีปัญหาต่าง ๆต่อสุขภาพตามมาที่หลังเสมอ

ไม่ว่าจะทำอะไรก็ควรทำอยู่ในความพอดี ผลเสียจากการนอนมาก ซึ่งทั้งนี้ก็รวมถึงการนอนหลับพักผ่อนในแต่ละวันด้วยเพราะการนอนหลับที่ดีนั้นก็ควรอยู่ที่จำนวน 8 ชั่วโมงต่อวันซึ่งจะนอนมากไปกว่านี้ก็อาจจะส่งผลเสียต่อระบบในร่างกายเราจึงขออธิบายว่าถ้าเกิดนอนนานเกินไปจะส่งผลเสียอะไรบ้างดังนี้

ผลเสียจากการนอนมาก

ใครที่ชอบนอนมากนอนนานต้องฟังทางนี้กับ 6 ผลเสียจากการนอนมาก

  • เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า

เพราะในคนที่นอนมากกว่าละ 9 ชั่วโมงต่อวันขึ้นไปก็จะทำให้มีโอกาสเป็น โรคซึมเศร้า ได้มากกว่าคนที่นอนอยู่ในระดับ 7-9 ชั่วโมงซึ่งเป็นระดับการนอนปกติดังนั้นจึงควรมีการพักผ่อนให้เหมาะสมซึ่งไม่ควรนอนเกิน 9 ชั่วโมงอาจจะส่งผลทำให้ไม่กระตือรือร้นหรือไม่มีอารมณ์ทำอะไรแต่ละวันและส่งผลทำให้สภาพจิตใจกันซึมเศร้าอีกทั้งมีทั้งส่งผลต่อสารเคมีในสมองที่จะทำให้กลายเป็นโรคซึมเศร้าอย่างถาวร

ผลเสียจากการนอนมาก เกินไป
  • มีส่วนในการทำลายสมอง

ถ้าหากนอนมากเกินกว่าวันละ 9 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า 5 ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเวลา 6 เดือนก็จะพบว่าการทำงานของสมองมีประสิทธิภาพน้อยลงหรือสมองมีอายุแก่กว่าอายุจริง

  • เป็นปัจจัยของการตั้งครรภ์ได้ยากขึ้น

จากการวิจัยในประเทศเกาหลีใต้ในปี 2013 ได้ทำการ วิจัยพฤติกรรมการนอนของผู้หญิงที่มีปัญหาในการตั้งท้องจำนวน 650 คนพบว่า กลุ่มผู้หญิงที่ นอนจำนวน 7-9 ชั่วโมงต่อวันจะสามารถตั้งท้องได้ในระดับปกติส่วนผู้ที่มีอัตราการตั้งครรภ์ยากกว่าปกปติก็คือผู้ที่นอนมากกว่า 9ชั่วโมงขึ้นไปนั่นเอง

  • มีอัตราเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานได้

ในผู้ที่มีการนอนเป็นเวลา 7 – 8 ชั่วโมงต่อวันมีระดับการเผาผลาญน้ำตาลในร่างกายเป็นปกติแต่ในผู้ที่นอนวมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมงขึ้นไปก็จะส่งผลทำให้เป็นโรคเบาหวานประเภท 2 ได้ง่ายขึ้น

ผลเสียจากการนอนมาก - เสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
  • มีโอกาสทำให้น้ำหนักตัวมากขึ้น

การดูแลสุขภาพ เพราะการที่นอนมากกว่าวันละ 9 ชั่วโมงขึ้นไปก็จะส่งผลทำให้อัตราการเผาผลาญพลังงานได้ลดลงจึงควรนอนวันละประมาณ 7-8 ชั่วโมงก็จะทำให้อัตราของระดับปกติซึ่งแน่นอนมากกว่านั้นก็เกิดโทษต่อระบบการเผาผลาญร่างกายมีความเฉยชาและไม่กระฉับกระเฉง

  • มีปัจจัยในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอัตราสูงกว่าคนนอนปกติ

ซึ่งในการนอนปกติซึ่งมีอัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7-8 ชั่วโมงต่อวันแต่ในคนที่นอนประมาณ 9 ชั่วโมงขึ้นไปต่อวันก็จะพบว่ามีโอกาสเสียชีวิตได้ง่ายกว่าจากจำนวนผู้วิจัยทั้งสิ้นจำนวน 1,382,999 คนถึง 1.3 เท่าในประเทศเกาหลีใต้

เพราะฉะนั้นคำว่าเดินทางสายกลางในทางศาสนาพุทธที่ใช้ได้ดีกับทุกเรื่องทุกโอกาสแม้แต่การนอนไม่ว่าการนอนน้อยเกินไปหรือการนอนมากเกินไปก็ไม่ดีดังนั้นจึงควรนอนให้อยู่ในจำนวนชั่วโมงที่พอเหมาะ ufa666 และแต่ละวันจึงจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของแต่ละคน