ออร่า

ออร่า มีผลต่อระบบประสาทในร่างกายอย่างไรและมีผลอย่างไรในชีวิตประจำวัน

                คำว่า  ออร่า  ถ้าหากจะค้นหาในข้อมูลแบบ  SEO  จะกลายเป็นผลิตภัณฑ์ด้านความงามไปโดยปริยาย  หรือบางแหล่งข้อมูลจะอิงไปทางด้านศาสตร์ทิพย์เพิ่มเข้ามา  ทำให้งงเพิ่มขึ้นว่าแล้วมีอะไรที่เกี่ยวกับระบบประสาทในร่างกายบ้าง  ซึ่งยังไม่มีแหล่งข้อมูลอย่างเห็นได้ชัด  ว่าตกลงออร่าคืออะไรกันแน่  มีผลต่อร่างกายในด้านใดบ้าง

บางทีออร่าไม่ใช่แค่ศาสตร์เพียงอย่างเดียว แต่วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์จะเป็นตัวพิสูจน์ได้ว่าอาการออร่ากับร่างกาย เกิดจากอะไร สาเหตุที่เกิดขึ้นคืออะไร  ยังไม่มีข้อมูลสนับสนุนเท่าใดนัก  หากจะศึกษาข้อมูลด้านออร่าจริงๆ  จะต้องอ่านข้อมูลอย่างละเอียดพอสมควรว่ามีผลอย่างไรกับร่างกายมนุษย์ ว่ามีอาการที่เกี่ยวข้องว่าเป็นอาการอะไรบ้าง  มีผลอย่างไรในชีวิตประจำวัน  ผู้เขียนจะขออธิบายข้อมูลบางส่วนว่า  ออร่ามีผลต่อระบบประสาทหรือไม่

ออร่า

ออร่า กับระบบประสาทในร่างกาย มีความสำคัญอย่างไรกับร่างกายของมนุษย์

ถ้ามองในศาสตร์ทิพย์  ออร่าคือคลื่นพลังรัศมีรอบๆกายของคนหรือกายแสงของมนุษย์  มีลักษณะเหมือนสนามแม่เหล็กมีความเป็นคลื่นแม่เหล็ก คลื่นไฟฟ้า  แสง  สี  ในความเชื่อและสิ่งที่วัดได้จากเครื่องวัด  แต่ในขณะเดียวกัน  มันไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะออร่าที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับระบบประสาทในร่างกายโดยตรงจะเป็นอาการหรือความรู้สึกต่างๆ  ที่เกิดขึ้นในการส่งกระแสประสาท  เช่น  แสงวาบๆ  หรือแสงที่เห็นเป็นเส้นซิกแซกอาจจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีอาการปวดไมเกรน อาการชักเข้าร่วม  และอาการของโรคอื่นๆ  เช่น ลมบ้าหมู  หลอดเลือดสมองตามมา  ในบทความนี้จะขอแบ่งเป็นประเภทที่เกิดออร่าในระยะเสี่ยงต่อระบบประสาทดังนี้

ออร่า ก้านสมอง
  • ออร่าตาบอด  (Visual  Aura) : เป็นออร่าในระยะแรกที่เกิดขึ้นกับร่างกาย  ซึ่งจะเกิดจากประสาทตามีปัญหา  อาการเสี่ยงของระบบประสาทตาจะเริ่มต้นจากการมองเห็นอันดับแรกในความเสี่ยงที่จะเกิดผลต่อสุขภาพ  ซึ่งจะมีอาการเห็นแสงจ้าๆ  ในดวงตา  (Flashes  Of  Light)  ,ตาพร่ามัว  (Temporary  Vision  Loss)  และเห็นภาพหลอน  (Visual  Hallucinations)
  • ออร่าก้านสมอง   (Sensory  Aura) : เป็นอาการเสี่ยงมาจากเส้นประสาทไขสันหลังและสมอง  ที่สั่งการให้เกิดความรู้สึกของร่างกายผิดพลาด  อาการที่เสี่ยงในด้านต่างๆ  ตามมา  เช่น  อาการชาตามร่างกาย  (Tingling  Numbness)  ซึ่งเป็นผลจากประสาทตามร่างกายเริ่มมีอาการบาดเจ็บ  ไม่ว่าจะเกิดจากอาการป่วย  หรือการได้รับกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุ
ออร่า อัมพาตครึ่งซีก
  • ออร่าอัมพาตครึ่งซีก  (Motor  Aura) : เป็นอาการเสี่ยงต่อจากออร่าก้านสมอง  ซึ่งถ้าหากมีอาการบาดเจ็บของปลายประสาท  หรือประสาทในร่างกายเสื่อมลง  จะเกิดจากหลอดเลือดสมอง  ก้อนเลือดอุดตันในเส้นเลือด  และสมองขาดเลือด  ผลที่ตามมาทำให้ร่างกายได้รับผลกระทบอย่างมาก  เช่น  ก้าวขาไม่ได้  ขยับแขนขาไม่ได้  ภาวะเสียการสื่อความ  เช่น  พูดจาอ้อแอ้  และอาจจะร้ายแรงถึงขั้นทำให้สมองพิการได้  ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง

หากคุณอยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดี อย่าลืมกดติดตาม วิธีดูแลตัวเอง
การดูแลตัวเองในยุคโควิคเรื่อง ระบบประสาท มีปัญหา…จะออกกำลังกายยังไงดี ทำให้ร่างกายไม่สามารถควบคุม เคลื่อนไหวได้

ต้องขอขอบคุณ  ufabet21  ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารการดูแลสุขภาพและข่าวสารการป้องกันโรค ในยุคโควิค ให้กับเราเสมอมา