วัยรุ่นอายุ 18 ปี

วัยรุ่นอายุ 18 ปี ต้องเตรียมรับมือกับอะไรบ้าง ???

       วัยรุ่นอายุ 18 ปี เป็นช่วงอายุที่มีความเป็นเด็ก และความเป็นผู้ใหญ่ควบคู่กันไปในเรื่องของการใช้ชีวิต จะว่าอายุ 18 ปียังเด็กอยู่ก็ไม่ใช่ จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เชิง เมื่อช่วงชีวิตเข้าสู่ช่วงอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ก็เริ่มเข้ามาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทางด้านของความคิด และการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิต หน้าที่ หรือความรับผิดชอบในสังคมที่เพิ่มมากขึ้น

วัยรุ่นอายุ 18 ปี จะพบเปลี่ยนแปลงอีกมาก

วัยรุ่นอายุ 18 ปี
  • การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของวัยรุ่นอายุ 18 ปี
  • สามารถตัดสินใจในเรื่องเพศของตนเอง

ความเป็น “ผู้เยาว์” ของฉปีบริบูรณ์ มีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายของตนเอง กล่าวคือ วัยรุ่นอายุ 18 ปี สามารถที่จะผ่าตัดแปลงเพศได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน เนื่องจากยังไม่บรรลุนิติภาวะ แต่ในเรื่องของความยินยอมในการมีเพศสัมพันธ์ วัยรุ่นอายุ 18 ปี สามารถที่จะให้ความยินยอมด้วยความสมัครใจกับผู้อื่นในการมีเพศสัมพันธ์ด้วยตนเองได้แล้ว และบุคคลที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยนั้น จะไม่มีความผิดฐานพรากผู้เยาว์ เพราะ วัยรุ่นมีอายุ 18 ปี สามารถให้ความยินยอมด้วยตนเองได้ เพราะฉะนั้น การคิดไตร่ตรองเรื่องการมีเพศสัมพันธ์นั้น ต้องคิดให้ดี อย่าใช้เพียงอารมณ์ในการตันสินใจเท่านั้น เพราะผลที่ตามอาจส่งผลถึงอนาคตของเราได้

วัยรุ่นอายุ 18 ปี
  • สามารถตัดสินใจในเรื่องการทำงาน

วัยรุ่นอายุ 18 ปี สามารถตัดสินใจในการทำงาน และหารายได้เสริมได้ด้วยตนเอง โดยที่เจ้าของกิจการไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายแรงงานที่ได้ตั้งกฎไว้ เพราะวัยรุ่นอายุ 18 ปีสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการทำงานของตนเองได้แล้ว รวมถึงสามารถที่จะไปสอบใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลได้ด้วยตนเอง

  • ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น

จากที่กฎหมายได้กำหนด และได้อนุญาตให้วัยรุ่นที่มีอายุ 18 ปีนั้น ได้กระทำการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการขับรถยนต์บนท้องถนนได้ด้วยตนเอง การทำงานร่วมกับผู้คนส่วนมาก หรือการมีภาระหน้าที่ทางสังคมที่เพิ่มมากขึ้นนั้น ล้วนต้องทำให้วัยรุ่นอายุ 18 ปี ต้องตระหนักในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มมากขึ้น

อย่าลืมกดติดตาม การดูแลตัวเอง