รูปร่างแบบไหนที่เรียกว่าอ้วน

รูปร่างแบบไหนที่เรียกว่าอ้วน ต้องน้ำหนักตัวเท่าไหร่ และเช็คตัวเองได้อย่างไร

รูปร่างแบบไหนที่เรียกว่าอ้วน ถ้าอยากรู้ว่าตัวเองอ้วนแค่ไหนคุณก็ต้องใช้สูตรคำนวณค่าดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่จะช่วยคำนวณความเหมาะสมและความสมดุลของน้ำหนักตัวกับส่วนสูงด้วยสูตรง่ายๆ นี้

สูตรคำนวณดัชนีมวลกาย รูปร่างแบบไหนที่เรียกว่าอ้วน


            ค่าดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) ÷ ส่วนสูง (เมตร) ยกกำลังสอง และเมื่อคุณได้คำตอบเท่าไรก็นำมาเทียบกับค่าดัชนีมวลกายนี้ แล้วคุณก็จะรู้ว่าอ้วนระดับใด
ถ้าได้ค่าดัชนีมวลกาย น้อยกว่า 18.5

แสดงว่า ผอมมากไปแล้ว คุณควรรีบเพิ่มน้ำหนักด่วนๆ
ถ้าได้ค่าดัชนีมวลกาย ระหว่าง 18.5 – 22.9

แสดงว่า ปกติดี อย่าคิดมาก คุณไม่ได้อ้วนหรือผอมเกินไปอย่างที่คิดหรอก
ถ้าได้ค่าดัชนีมวลกาย ระหว่าง 23 – 24.9

แสดงว่า น้ำหนักเกินไป ระดับนี้คุณต้องหันมาควบคุมน้ำหนักแล้วล่ะ
ถ้าได้ค่าดัชนีมวลกาย 25 ขึ้นไป

แสดงว่า อ้วนแล้วล่ะ อ้วนแน่ๆ ถึงตอนนี้คุณต้องให้ความสำคัญกับการกินอาหารมากเป็นพิเศษแล้ว

รูปร่างแบบไหนที่เรียกว่าอ้วน-Body Mass Index (BMI)

ตัวอย่าง

เช่น ถ้าคุณมีน้ำหนัก 68 กิโลกรัม มีส่วนสูง 158 เซนติเมตร  (หรือ1.58 เมตร) แสดงว่าค่าดัชนีมวลกายของคุณก็คือ 68 ÷ 1.58  x 1.58 = 27.23 ดังนั้นแสดงว่าสาวคนนี้ได้ค่าดัชนีมวลกายเกิน 25 ขึ้นไป จึงแสดงว่าอ้วนไปแล้ว ต้องรีบลดโดยด่วน

คุณต้องการพลังงานประมาณเท่าไร

ถ้าคุณมีแนวโน้มว่าจะอ้วน ก็ควรสนใจเรื่องการคำนวณพลังงานจากอาหารต่อวัน ซึ่งจะขึ้นกับอายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง เป็นสำคัญ โดยคุณควรคำนวณว่าตนเองควรจะได้รับอาหารกี่แคลอรีต่อวันจึงจะพอเพียง ด้วยการใช้สูตร Basal Metabolism Rate หรือ BMR แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในภาวะที่ร่างกายคุณปกติอยู่เช่น ไม่ป่วยอยู่ หรือมีความผิดปกติอื่นๆ  

รูปร่างแบบไหนที่เรียกว่าอ้วน-      สูตรการคำนวณแคลอรี

            สูตรการคำนวณแคลอรีหรือพลังงานที่คุณควรได้รับ ดังนี้
ผู้ชาย BMR = 66 + (13.7 x น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม) + (5 x ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร) – (6.8 x อายุ)
ผู้หญิง BMR = 665 + (9.6 x น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม) + (1.8 x ส่วนสูงเป็นเซนติเมตร) – (4.7 x อายุ)
     เช่น คุณสาวๆ ที่มี อายุ 26 ปี ส่วนสูง 162 ซม. น้ำหนัก 65 กก. ดังนั้นให้แทนค่า ดังนี้

BMR จะเท่ากับ 665 + (9.6 x 65) + (1.8 x 162) – (4.7 x 26) = สาวผู้นี้ควรได้รับพลังงานจากอาหารต่อวัน 1, 458.4 แคลอรี และอย่าลืมว่าให้คุณกินน้อยกว่าพลังงานที่ได้เสมอก็จะทำให้คุณอ้วนยาก

ฝากกดติดตาม วิธีดูแลตัวเอง
ข่าวสารสุขภาพที่น่าสนใจ อาหารที่ช่วยลดน้ำหนัก ต้องบอกเลยว่าได้ผลดีและดีมาก ๆ