RQ คือศักยภาพทางอารมณ์

RQ คือศักยภาพทางอารมณ์ และจิตใจในการปรับตัวและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

RQ คือศักยภาพทางอารมณ์ ด้วยในภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยในยุคปัจจุบัน และสถานการณ์ไม่ปกติของบ้านเมือง อาจจะทำให้สถานการณ์ต่างๆดูย่ำแย่และดูหดหู่ไปด้วย อาจจะด้วยรูปแบบเศรษฐกิจที่ไม่ดีและคนตกงานอย่างมากมายในยุคปัจจุบันที่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น สภาพแวดล้อมในสังคมที่เสี่ยงต่อความเครียดเกิดปัญหาฆ่าตัวตายกันอย่างรายวัน ทางกรมสุขภาพจิตจึงมีการช่วยเหลือคนไทยให้สามารถตรวจเช็คสุขภาพ กู้วิกฤติความคิดของตัวเอง ด้วยการเพิ่ม RQ  

RQ คือศักยภาพทางอารมณ์

RQ คือศักยภาพทางอารมณ์ วิธีปรับและก็เสริมเติม สิ่งที่จะทำให้สภาพจิตใจเข้มแข็ง

ซึ่งRQ อาจจะแตกต่างกับคำว่า IQ และ EQ  RQคือศักยภาพทางอารมณ์และจิตใจในการปรับตัวและฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดวิกฤตปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะผ่านด้วยความยากลำบาก การมีคุณสมบัติที่จะช่วยทำให้ผ่านเรื่องเลวร้าย และดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข คือการมี RQ  หรือ สุขภาพจิตที่ดี ซึ่งจะทำให้สามารถก้าวผ่านสิ่งต่างๆที่ไม่ดีไปได้ การจะมี RQ ที่ดีจำเป็นจะต้องมีวิธีปรับและก็เสริมเติม สิ่งที่จะทำให้สภาพจิตใจเข้มแข็งปรับคือปรับอารมณ์ความคิด ปรับการกระทำ ปรับเป้าหมาย เติมคือเติมศรัทธา เติมมิตร เติมจิตใจให้กว้าง ด้วยคนที่มีพื้นฐานที่มีระดับ RQ ที่ดีจะต้องมีศักยภาพทางสุขภาพจิตดี

RQ คือศักยภาพทางอารมณ์-จิตใจในการปรับตัว

โดยสามารถเผชิญวิกฤติ และสามารถดำรงความสงบ มีสติในทางอารมณ์สุขภาพและคุณภาพชีวิตไว้ได้ สามารถลุกขึ้นแก้ปัญหาแสดงออกถึงความมุ่งมั่น จะแก้ปัญหามากกว่าอยู่ในห้วงความคิดแบบเดิมๆความรู้สึกเครียดน้อยเนื้อต่ำใจ มองโลกในแง่ลบ แม้แต่ยามที่มีความทุกข์ก็สามารถทำให้รู้สึกว่ามีความมั่นใจที่จะสามารถเผชิญกับความทุกข์นี้ และก้าวผ่านไปได้ด้วยดีด้วยการมีมุมมองในเชิงบวก ทั้งยังสามารถจำกัดอารมณ์ให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว หายจากความเศร้าเสียใจได้เร็ว และเปลี่ยนความโชคร้ายนี้ให้กลายเป็นโชคดีหรือที่เรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสนั่นเอง 

RQ คือศักยภาพทางอารมณ์- สุขภาพจิตที่ดี

สิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มเติมให้มีระดับ RQ ที่แข็งแรงได้ ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความคิด ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เติมศรัทธาความเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างสามารถมีทางออก เมื่อผ่านพ้นความมืดกลางคืนไปแล้ว พระอาทิตย์ก็ย่อมขึ้นมาให้ความสว่างอยู่เสมอ ก็เหมือนชีวิตผ่านเรื่องเลวร้ายไปแล้วย่อมจะมีเส้นทางที่สวยสดงดงามอยู่เสมอเช่น เติมมิตรคือมิตรสหายครอบครัวมั่นหากำลังใจพูดคุย กับคนที่ไว้วางใจได้และช่วยหาทางออก ทำจิตใจให้สามารถรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง มองให้ไกลจากตัวเราในขณะที่มีความทุกข์ยากลำบาก ก็ยังมีคนที่มีความทุกข์กว่าเราอีกด้วย ขอแนะนำว่าในยุคนี้ให้ดูปัญญาปันสุข อาจจะช่วยทำให้มีมุมมองใหม่ๆมากขึ้นด้วย 

ฝากกดติดตาม วิธีดูแลตัวเอง
ข่าวสารที่น่าสนใจ การเสริมสุขภาพจิต ให้ดีขึ้น เพื่อพัฒนาสุขภาพกายให้แข็งแรงมากขึ้น